JM 2001/69, HvJ EG 01-02-2001, , C-333/99 (met annotatie van Sloover)

Inhoudsindicatie

Visbestanden, Controle op visserijactiviteiten, Inspectie van vissersvaartuigen, Controle op visaanvoer, Strafrechtelijke handhaving, Administratieve handhaving, Overtreding communautaire regeling

Samenvatting

De Commissie heeft krachtens art. 226 EG een beroep ingesteld met betrekking tot de niet-nakoming door Frankrijk van haar verplichtingen die voortvloeien uit Verordening 170/83, tot instelling van een communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, juncto Verordening 2241/87, houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten. Het Hof stelt vast dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht