JM 2001/93, Rechtbank Maastricht 14-03-2001, , 01/236 WRO 19 V, 01/237 WRO 19 VV KLR, 01/238 WRO 19 V, 01/239 WRO 19 VV KLR (met annotatie van Pieters)

Inhoudsindicatie

M.e.r.-beoordelingsplicht, Bioscoopcomplex

Samenvatting

Bij het in de aanhef van deze uitspraak genoemde besluit van 14 december 2000 heeft de raad van de voormalige gemeente Geleen de namens eiseres ingebrachte bezwaren tegen zijn besluit van 16 september 1999 ongegrond verklaard. Bij laatstgenoemd besluit heeft de raad een vrijstelling als bedoeld in art. 19 (oud) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) verleend ten behoeve van de bouw van een bioscoopcomplex met horecavoorziening op de locatie Middenweg-…

Verder lezen
Terug naar overzicht