JM 2002/146, Rechtbank Leeuwarden 23-08-2002, , 53632 KG ZA 02-258 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Provinciale vrijstellingsverordening

Samenvatting

De rechter stelt vast dat het standpunt van de Provincie er op neer komt dat, anders dan de Faunabescherming meent, de toetsing aan de in artikel 65, vijfde lid 5 Flora- en faunawet vermelde voorwaarden voorafgaand aan de vaststelling van de verordening plaatsvindt en dat in de verordening zelf volstaan kan worden met vermelding van de soorten die verontrust en/of gedood mogen worden. In de tekst van artikel 65 Flora- en faunawet, noch in de geschiedenis van haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht