JM 2003/135, Rechtbank Leeuwarden 05-11-2003, , 55781/HAZA 02-915 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Toezegging, Vertrouwensbeginsel

Samenvatting

De provincie heeft in 1996 aan Dam c.s. verklaard dat een vergunning voor het verwerken van houtbielzen in (onder andere) houtcementproducten tot de mogelijkheden behoorde. Daarbij werd aangegeven dat voor deze activiteiten een milieuvergunning was vereist. In datzelfde jaar, 1996, is het Besluit implementatie EEG-Stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen, gepubliceerd in 1995, in werking getreden. Dat besluit verbiedt de wijze van bewerking, zoals Dam c.s. voor ogen stond. …

Verder lezen
Terug naar overzicht