JM 2003/27, Rechtbank Leeuwarden 23-09-2002, , 99/902 WET (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Speciale beschermingszone, Boorvergunning, Locatiebesluit, Externe werking

Samenvatting

In het onderhavige geval heeft de minister, door de opneming van het vergunningvoorschrift art. 2a lid 1, bewerkstelligd dat ook voor boringen buiten gevoelig gebied – behoudens een hierna afzonderlijk te bespreken uitzondering – een locatiebesluit is vereist. Op deze wijze is tussen verweerder en de NAM een rechtsverhouding tot stand gebracht, waarbij voor elke proefboring binnen het gebied dat wordt bestreken door de boorvergunning Schagen een locatiebesluit is vereist. Naar het oordeel van de rechtbank is…

Verder lezen
Terug naar overzicht