JM 2003/53, Rechtbank Leeuwarden 20-11-2002, , 54305/KG ZA 02-0314 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Conformiteit, Uitleg koopovereenkomst, Wonen met moestuin, Opschorting

Samenvatting

De toepasselijke koopovereenkomst bepaalt dat verkoper het verkochte voor zijn rekening dient te saneren, zodat het geschikt is voor het door kopers beoogde gebruik, te weten “woondoeleinden” en wel zodanig dat de besluiten als bedoeld in art. 55 Wet bodemsanering (red.: dient te zijn: bescherming) terzake van het verkochte niet meer van toepassing zijn. Voorts bepaalt de akte dat de verkoper, voor ondertekening van de akte van levering…

Verder lezen
Terug naar overzicht