JM 2004/31, Rechtbank Maastricht 01-10-2003, , 80044/HAZA 02-1162 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Garantie, Certificaat, Conformiteit, Wanprestatie

Samenvatting

In 1997 is, in het kader van de actie tankslag, geconstateerd dat het perceel van gedaagde bodemverontreiniging bevatte als gevolg van een lekkage van een aan gedaagde toebehorende huisbrandolietank. Naar aanleiding daarvan heeft een sanering plaatsgevonden volgens een kale IBC-variant. Na uitvoering van de sanering bericht (het college van B en W van) de gemeente dat kan worden ingestemd met de uitgevoerde sanering. Inmiddels is het perceel verkocht. In de akte is…

Verder lezen
Terug naar overzicht