JM 2004/35, Rechtbank Leeuwarden 31-12-2003, , 02/1246 WRO (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Speciale beschermingszone Vogelrichtlijn, Significante gevolgen, Onderzoek, Second opinion

Samenvatting

Op 12 juli 2001 heeft de Wind Groep BV, gevestigd te Drachten, namens de CV Blitsaerd (i.o.), bij verweerder een aanvraag ingediend om zo spoedig mogelijk te starten met een zelfstandige projectprocedure ten behoeve van de realisatie van de eerste fase van het bestemmingsplan “Tusken Moark en Ie”, bestaande uit het bouwrijp maken van de gronden, de aanleg van de hoofdontsluitingsweg en de buurtontsluitingswegen in de eerste fase van…

Verder lezen
Terug naar overzicht