JM 2005/73, Rechtbank Leeuwarden 02-05-2005, , 05/234 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afschot vossen, Weidevogelbeheer, Freilandkippen, Speciale beschermingszones, Significante effecten

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij aan de stichting Faunabeheereenheid Fryslân (hierna: Fbe Fryslân) ontheffing verleend voor het doden van vossen op grond van art. 68 van de Flora- en faunawet (Ffw).

In deze uitspraak is de rechter het met de provincie Fryslân eens dat de afschot van vossen terecht over het gehele gebied van de provincie mag plaats vinden uit weidevogelbeheer. Echter:

Verzoekster (Faunabescherming) heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht