JM 2006/12, Sector kanton Rechtbank Maastricht 02-11-2005, , 157204 CV EXPL 04-1924 (met annotatie van Wolters)

Inhoudsindicatie

Asbest, Aansprakelijkheid werkgever, Asbestsoorten, Zorgplicht

Samenvatting

De rechtbank oordeelt in deze zaak over de vraag of een werkgever, nu een ex-werknemer is overleden als gevolg van blootstelling aan asbest, zijn zorgplicht dienaangaande is nagekomen. Het feit dat de werknemer mogelijkerwijs is afgeweken van de hem gegeven opdracht, acht de rechtbank in casu niet relevant nu de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij het bewerken en verwerken van asbesthoudende rioolbuizen betrokken is geweest.

De rechtbank is het met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht