JM 2006/142, Rechtbank Maastricht 19-09-2006, , 03/082161-03 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Zorgplicht, Overmacht, Houderschapsverbod, Bezitsverbod

Samenvatting

Opvang van wilde vogels tijdens algeheel vervoersverbod vanwege Aviaire Influenza. Verdachte draagt zorg voor de eerste opvang en verzorging van wilde vogels. Ten tijde van het gepleegde feit beschikte verdachte niet over een vergunning voor dit werk. Vaststaat dat sprake is van overtreding van art. 13 lid 1 Ffw. Verdachte heeft gewezen op de algemene zorgplicht die op haar rust met betrekking tot het welzijn van dieren (onder andere neergelegd in de artikelen 2 Flora- …

Verder lezen
Terug naar overzicht