JM 2006/38, Rechtbank Leeuwarden 15-12-2005, , 17/695526-05 VEV (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Causaal verband, Vrijstellingslijst, Kraaien, Schade

Samenvatting

Verdachte wordt verweten kraaien te hebben gedood. Deze vogels staan op de landelijke vrijstellingslijst.

De politierechter: De vraag die beantwoordt dient te worden is of plaatsing op een landelijke vrijstellingslijst betekent dat daarmee gegeven is dat belangrijke schade wordt toegebracht. Elke grondgebruiker zou vanuit die redenering te allen tijde de verboden handelingen kunnen verrichten, zonder een causaal verband aan te hoeven tonen tussen de verrichte verboden handelingen en de schade. Ook de grondgebruiker die geen enkele schade lijdt…

Verder lezen
Terug naar overzicht