JM 2006/98, Rechtbank Leeuwarden 01-06-2006, , 05/1255 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Schade, Gewasschade

Samenvatting

Ontheffing aan de Faunabeheereenheid Fryslân ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Ter discussie is wat belangrijke schade is. De Rechtbank: Blijkens de parlementaire geschiedenis van artikel 68 van de Ffw (zie met name: Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 147, nr. 7, blz. 28) is van belangrijke schade sprake indien redelijkerwijs niet van de grondgebruiker kan worden gevergd dat deze het risico voor de geleden schade draagt. Om dit te kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht