JM 2007/117, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 16-04-2007, , 117841 / KG ZA 07-92 (met annotatie van Wolters)

Inhoudsindicatie

Asbest, Aansprakelijkheid producent, Verjaring, Onrechtmatig handelen producent, Veiligheidsnorm, Causaal verband

Samenvatting

Centraal staat de vraag of een producent aansprakelijk is voor het ontstaan van de aan blootstelling met asbestvezels verbonden ziekte mesothelioom. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat de producent (Nefalit) in 1976 op de hoogte moet zijn geweest van de gevaren van asbest voor de gezondheid. Het bewerken en verwerken van asbestplaten behoorde destijds tot het normale gebruik. Door het in het verkeer brengen van asbestplaten zonder het…

Verder lezen
Terug naar overzicht