JM 2007/124, RvS 27-06-2007, , 200609151/1

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Aanvullende beoordeling, Natura 2000-gebied

Samenvatting

Het college van B en W van Wijdemeren (verweerder) heeft aan ‘‘Hippisch Centrum Club Cercle Hippique’’ (hierna: vergunninghouder) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een trainingscentrum met bijbehorende huisvesting voor sportpaarden op het perceel Middenweg 147c te Nederhorst den Berg. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. Appellanten betogen, onder andere, dat het bestreden besluit is…

Verder lezen
Terug naar overzicht