JM 2007/125, RvS 02-07-2007, , 200702987/2

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Richtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe heeft aan de ‘‘Stichting Circuit van Drenthe’’ een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend ten behoeve van het TT-circuit gelegen aan De Haar te Assen. Op grond van deze vergunning mogen onder meer motor- en autoraces worden gehouden. De bij het bestreden besluit verleende veranderingsvergunning betreft extra ontheffingen van de geluidgrenswaarden die gelden…

Verder lezen
Terug naar overzicht