JM 2007/126, RvS 11-07-2007, , 200609149/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Natura 2000-gebied, Richtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

Het college van B en W van Meijler heeft aan verweer een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij. Tegen dit besluit heeft de Vereniging Milieu-Offensief beroep ingesteld. Appellant betoogt onder andere dat de vergunning had moeten worden geweigerd vanwege de effecten van de inrichting op het natuurgebied ‘‘De Groote Peel’’, dat een gebied van communautair belang in de zin van de Habitatrichtlijn (richtlijn 92…

Verder lezen
Terug naar overzicht