JM 2007/128, RvS 27-06-2007, , 200605488/1 (met annotatie van Jong)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Compensatienorm, Waterparagraaf, Verhard oppervlak, Peilgebied, Uitvoerbaarheid, Motivering

Samenvatting

In beroep is het besluit van 6 juni 2006 van het college van GS over de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van De Ronde Venen tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘‘MOB-complex’’ (hierna: het plan). Appellant voert onder meer aan dat verweerder bij de goedkeuring van het plan ten onrechte is uitgegaan van een compensatienorm voor water van 6% van het verharde oppervlak in plaats van minimaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht