JM 2007/129, RvS 18-07-2007, , 200607929/1, 200607930/1 (met annotatie van Slappendel)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsgrens, LPG-doorzet, Afstandseis, Externe veiligheid, Kwetsbaar object, Intrekken milieuvergunning

Samenvatting

In het kader van de urgente sanering van LPG-tankstations heeft verweerder de milieuvergunning van appellant voor het opslaan en verkopen van LPG, ingetrokken. Dit omdat er volgens verweerder niet wordt voldaan aan de in de Revi voorgeschreven afstand tussen het vulpunt van de inrichting en de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis. Nu verweerder uit is gegaan van…

Verder lezen
Terug naar overzicht