JM 2007/138, RvS 15-08-2007, , 200605732/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Aanwijzing Vogelrichtlijngebied, Selectiecriteria, Begrenzingscriteria, Kwalificerende soorten, Begrenzingssoorten, Natuurbescherming

Samenvatting

Appellant – het college van B en W van Edam-Volendam – heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de minister van LNV tot aanwijzing van de Polder Zeevang als Natura 2000-gebied ingevolge de Vogelrichtlijn (79/409/EEG). Dit bezwaar werd door de minister ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft appellant bij de Raad van State beroep ingesteld. Appellant betoogt dat er sprake is van een gebrekkige…

Verder lezen
Terug naar overzicht