JM 2007/139, RvS 15-08-2007, , 200700708/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Pieren, Waddenzee, Dwangsom, Verhouding ruimtelijke ordening-natuurbescherming, Natuurbescherming

Samenvatting

Het college van B en W Texel heeft appellanten, onder oplegging van een dwangsom, gelast om haar illegale activiteiten, houdende het mechanisch winnen van pieren in het Texelse deel van de Waddenzee, te staken/gestaakt te houden. Het mechanisch winnen van pieren is in strijd met het bestemmingsplan ‘Waddenzeegebied’. Ingevolge de planvoorschriften mag afwijkend gebruik van het plan dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht