JM 2007/140, RvS 29-08-2007, , 200606081/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebieden, Richtlijnconforme interpretatie, Natuurbescherming

Samenvatting

Het Waterschap Reest en Wieden heeft het Watergebiedsplan Boezem Noordwest-Overijssel gewijzigd vastgesteld. Verweerder – het college van gedeputeerde staten van Overijssel – heeft op grond van artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 beslist over de goedkeuring van voornoemd waterbesluit dat deel uitmaakt van het watergebiedsplan. Tegen dit besluit hebben appellanten (Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer) bij verweerder bezwaar gemaakt. Verweerder heeft de bezwaarschriften ter behandeling als beroepschrift doorgezonden naar de Raad van State.

Volgens Vogelbescherming…

Verder lezen
Terug naar overzicht