JM 2007/152, RvS 29-08-2007, , 200701498/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, Richtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

Het college van B en W Woensdrecht (verweerder) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een akkerbouw- en tuinbouwbedrijf annex vleesstieren- en vleesvarkenshouderij. Tegen dit besluit hebben appellanten bij de Raad van State beroep ingesteld. Appellanten betogen, onder andere, dat het besluit in strijd met artikel 6, lid 3, Habitatrichtlijn is genomen, gezien de effecten op het in de nabijheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht