JM 2007/158, RvS 05-09-2007, , 200609003/1 (met annotatie van Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Intrekking vergunningvoorschrift, Afstand tot de woning, Vergunningplicht, Processueel belang, Vergunningvoorschriften, Nadere eisen

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen het intrekken van een vergunningvoorschrift. Het betreft een vergunning voor een paardenhouderij die op 31 augustus 2004 is verleend. De kern van het ingetrokken voorschrift is dat de opslag van mest moet zijn afgedekt.

De Afdeling constateert dat het Besluit landbouw milieubeheer (hierna: Besluit) op de inrichting van toepassing is en dat daardoor de vergunningplicht op 6 december 2006 is vervallen. Daaruit concludeert…

Verder lezen
Terug naar overzicht