JM 2007/159, RvS 17-10-2007, , 200701492/1 (met annotatie van Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Kwetsbaar gebied, Belangrijke toename verontreiniging, Ammoniak, Ammoniakemissie

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen het verlenen van een revisievergunning voor een rundveehouderij. Volgens appellante is de vergunningverlening in strijd met artikel 6 (oud) van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), omdat binnen 250 meter van de dierenverblijven kwetsbare gebieden als bedoeld in artikel 2 (oud) van de Wav zijn gelegen en de toename van de ammoniakemissie bovendien een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt.

De Afdeling concludeert dat niet is gebleken dat verweerder…

Verder lezen
Terug naar overzicht