JM 2007/161, RvS 05-09-2007, , 200700870/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Saldering luchtkwaliteit, Uurgemiddelde concentraties CO2, Jaargemiddelde concentraties CO2, Jaargemiddelde concentraties fijn stof, 24-Uurgemiddelde concentraties fijn stof, Blootgestelden luchtkwaliteit, Overschrijdingen luchtkwaliteit per gebied

Samenvatting

Het besluit voorziet in de aanleg van de westelijke rijbaan van een gedeelte van rijksweg 73. Het niet aanleggen van dit wegvak heeft tot gevolg dat het doorgaande verkeer afkomstig van de rijksweg 73 via het stedelijk gebied van Venlo aansluiting zal trachten te vinden op het vervolg van de rijksweg. Uit de onderzoeksrapporten blijkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht