JM 2007/162, RvS 29-08-2007, , 200606028/1 (met annotatie van Zijlmans NOOT 2 RO en milieueffectrapportage Deze uitspraak gaat over een rijksprojectenbesluit dat samen met 32 uitvoeringsbesluiten nodig is voor de gaswinning onder de Waddenzee. Het…

Inhoudsindicatie

Gasboringen, Rijksprojectenprocedure, Natura 2000-gebieden, Geen aantasting natuurlijke kenmerken, ‘Hand aan de kraan’-principe, Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel, Kwaliteitsverslechtering/verstoring, Zandsuppletie

Samenvatting

Voor het winnen van gas onder de Waddenzee hebben verweerders, waaronder de ministers van EZ, VROM, LNV en V en W, de rijksprojectenprocedure ingevolge artikel 39a WRO vastgesteld. Aansluitend heeft de minister van EZ (als projectminister) het rijksprojectbesluit ‘‘Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en…

Verder lezen
Terug naar overzicht