JM 2007/164, RvS 26-09-2007, , 200606642/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Natura 2000-gebied, Luchtkwaliteit, Instandhouding rechtsgevolgen, Vernietigen besluit, Rechtsgevolgen

Samenvatting

Het college van Burgemeester en Wethouders van Ubbergen heeft aan vergunningshoudster een milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor op- en overslag van primaire grondstoffen en onderhoud van rijdend materieel verleend, waartegen appellanten, de stichting Gelderse Milieufederatie, bij de Afdeling beroep hebben ingesteld. Appellanten betogen, onder andere, dat het bestreden besluit in strijd is met het in de Nbw 1998 verankerde…

Verder lezen
Terug naar overzicht