JM 2007/166, RvS 17-10-2007, , 200701240/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Bouwplan, Vrijstelling bestemmingsplan, Streekplan, Natura 2000-gebied, Aantasting natuurlijke kenmerken

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft een vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning. De door appellanten tegen de besluiten gemaakte bezwaren zijn door het college ongegrond verklaard. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft ook het beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak hebben appellanten hoger beroep bij de Afdeling ingesteld. Volgens appellanten is het besluit in strijd met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht