JM 2007/63, Rechtbank Leeuwarden 31-01-2007, , AWB 06/1117, 06/1152, 06/1171, 06/1172, 06/1173 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Uitvoerbaarheidtoets, Toetsingskader Ffw, Alternatieventoets, Dwingende redenen van groot openbaar belang

Samenvatting

Met toepassing van art. 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft het College van B&W vrijstelling verleend voor de aanleg van een randweg, westelijk van Heeg. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De rechtbank stelt voorop dat naar vaste jurisprudentie verweerder geen vrijstelling kan verlenen voor een project indien en voorzover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Flora- …

Verder lezen
Terug naar overzicht