JM 2007/80, Rechtbank Maastricht 02-11-2005, , 94609 / HA ZA 04-786 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Ongerechtvaardigde verrijking, Voorkeursvolgorde

Samenvatting

De Wbb heeft als uitgangspunt dat een verontreiniging wordt gesaneerd door en voor rekening van de veroorzaker, indien de veroorzaker niet meer getraceerd kan worden of niet meer kan worden aangesproken voor de verontreiniging is de niet-onschuldige eigenaar of erfpachter verantwoordelijk voor de sanering. Als noch de veroorzaker noch de eigenaar c.q. erfpachter kan worden aangesproken, dient de overheid zorg te dragen voor de sanering.

Op 23 september 2003 hebben GS aan alle grondeigenaren van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht