JM 2008/1, RvS 10-10-2007, , 200608176/1 (met annotatie van Welschen)

Inhoudsindicatie

Groenafval, Eerste handeling, Nuttige toepassing, Materiaalhergebruik, Groenrecycling

Samenvatting

Verweerder heeft aan vergunninghoudster een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor groenrecycling. Appellanten brengen naar voren dat in de inrichting voor groenrecycling geen nuttige toepassing plaatsvindt, daar de eerste handeling die het afval ondergaat beslissend is voor de kwalificatie van de bewerking. In de onderhavige inrichting vinden sorteer- en bewerkingshandelingen plaats, zodat sprake is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht