JM 2008/10, RvS 10-10-2007, , 200606568/1 (met annotatie van Pieters)

Inhoudsindicatie

Luchthaven, Vliegveld, Milieueffectrapportage, Vergewisplicht, Samenhangende activiteit

Samenvatting

Bij besluit van 9 november 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet, het besluit van 23 april 1991, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd. Dit besluit wordt hierna het A-besluit genoemd.

Met het A-besluit wordt de geldende aanwijzing onder meer op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht