JM 2008/100, RvS 18-06-2008, , 200709121/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Populatiebeheer, Beschermd natuurmonument, Richtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

Het college van GS van Zeeland (verweerder) heeft aan de Faunabeheereenheid Zeeland een tijdelijke vergunning onder voorwaarden krachtens artikel 16, lid 1, Nbw 1998 verleend voor het uitvoeren van populatiebeheer van damherten in het beschermd natuurmonument De Manteling van Walcheren. Hiertegen hebben appellanten bezwaar/beroep bij de Afdeling ingediend. Volgens appellanten heeft het college onvoldoende onderzocht of afschot van damherten in De Manteling van Walcheren noodzakelijk is. Beheer van de populatie damherten op Walcheren is ook mogelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht