JM 2008/101, RvS 25-06-2008, , 200706598/1 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Kievitseieren, Kleine hoeveelheden, Handhaving, 1% criterium

Samenvatting

Deze zaak betreft het beroep tegen ontheffing voor het rapen van kievitseieren. Faunabescherming betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat door de beperking in de raapperiode in voldoende mate is gewaarborgd dat het effect van het rapen van kievitseieren op de Friese kievitenpopulatie binnen de grenzen van kleine hoeveelheden blijft als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vogelrichtlijn en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht