JM 2008/102, RvS 27-06-2008, , 200804272/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Windmolenpark, Windturbinepark, Begrip ‘besluit’, Natura 2000-gebied

Samenvatting

Het college van GS Zuid-Holland heeft het verzoek van de Stichting Buurtcomité Sabinapolder om handhavend op te treden ten aanzien van de uitvoering van een project van Essent BV voor het plaatsen van zes windturbines aan de Sabinadijk te Heijningen afgewezen. Tegen dit besluit heeft de Stichting bezwaar gemaakt en de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het handhavingsverzoek is afgewezen omdat er volgens het college geen grondslag voor handhavend optreden is…

Verder lezen
Terug naar overzicht