JM 2008/104, RvS 29-04-2008, , 200704348/1 (met annotatie van De Vries )

Inhoudsindicatie

Ontgronding, Instabiliteit onderwatertaluds, Frequentie monitoring chloridegehaltes, Monitoring zettingen maaiveld, Voorschriften vergunning

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben een ontgrondingenvergunning verleend voor uitbreiding van de ontgronding het Valkenburgse Meer, nabij Wassenaar. Het Hoogheemraadschap heeft bezwaar tegen de insteek van de ontgronding op 20 meter afstand van de oever. De instabiliteit van het onderwatertalud kan verder reiken dan die 20 meter. Uit het deskundigenbericht volgt dat de helling van 1:4 ‘metastabiel’ is, hetgeen inhoudt dat een aanleiding nodig is om de helling instabiel te…

Verder lezen
Terug naar overzicht