JM 2008/107, RvS 19-03-2008, , 200703553/1

Inhoudsindicatie

Stankhinder, Stankgevoelig object, Bedrijfswoning, Beste beschikbare techniek, Fijn stof, Achtergrondconcentratie, Ammoniakemissie

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen het verlenen van een revisievergunning voor een nertsenhouderij. Appellant betoogt onder meer dat ten aanzien van de bij de inrichting behorende bedrijfswoning niet wordt voldaan aan de op grond van de Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (hierna: Wet stankemissie) vereiste afstand. De Afdeling oordeelt dat, gelet op het doel en de strekking van de Wet stankemissie, de ingevolge deze wet aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht