JM 2008/108, RvS 26-03-2008, , 200703635/1 (met annotatie van Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Stankhinder, Stankgevoelig object, Bedrijfswoning

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen het verlenen van een revisievergunning voor een nertsenhouderij. Appellant betoogt onder meer dat het besluit in strijd is met artikel 4 van de Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (hierna: Wet stankemissie), omdat niet wordt voldaan aan de minimaal aan te houden afstand tussen de bedrijfswoning en de dichtstbijzijnde nertsenstal. Naar de mening van appellant komt in het kader van artikel 4 van de Wet stankemissie – in tegenstelling tot artikel 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht