JM 2008/111, RvS 04-06-2008, , 200706399/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Verzoek om schadevergoeding, Vogelrichtlijngebied, Beschermd natuurmonument, Egalité-beginsel, Vertrouwensbeginsel, Schadevergoeding

Samenvatting

Appellanten hebben bezwaar/beroep ingediend tegen het besluit van de minister van LNV ter afwijzing van hun verzoek om toekenning van een schadevergoeding tengevolge van begrazing van hun grasland door met name ganzen. Zij exploiteren een melkveehouderij in het beschermd natuurmonument ‘Westplaat buitengronden en Meneersche Plaat’ dat deel uitmaakt van het Vogelrichtlijngebied ‘Haringvliet’. Artikel 31 Nbw 1998 biedt geen grondslag voor vergoeding van voorzienbare schade. Voor een beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht