JM 2008/112, RvS 18-06-2008, , 200708334/1 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Weigering ontheffing, Beschermde dieren, Rode lijstsoort, Schade, Causaal verband, Schadeveroorzakende soort, Groene specht, Spechten, Ontheffing, Weigering ontheffing

Samenvatting

Hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Bosch. Het college van GS van Noord-Brabant heeft geweigerd een ontheffing te verlenen voor het doden van spechten op de gronden van [appellante]. De rechtbank Den Bosch heeft, samengevat weergegeven, overwogen dat het college op goede gronden heeft vastgesteld dat de schadeoorzaak onvoldoende is komen vast te staan, dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht