JM 2008/117, RvS 26-03-2008, , 200706787/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Goedkeuring werkplan, Beschermd natuurmonument, Aantasting natuurwaarden, Werkplan ontgronding, Hydrologische gevolgen, Ontgronding

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben op 10 april 2001 aan Sigrano een gewijzigde ontgrondingenvergunning verleend in de omgeving van het beschermd natuurmonument de Brunssummerheide. Op grond van de voorschriften dient jaarlijks het goedgekeurde werkplan te worden bijgesteld door middel van een in te dienen gedetailleerd werkplan. Dit gedetailleerd werkplan dient te worden goedgekeurd door gedeputeerde staten. In beroep is het besluit van gedeputeerde staten waarbij het werkplan 2007-2008 is goedgekeurd. Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht