JM 2008/12, RvS 22-08-2007, , 200700565/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Weigering vergunning, Ontgrondingwerkzaamheden, Ontgrondingenbelang, Voorschriften

Samenvatting

Appellante verzoekt de ontgrondingenvergunning zodanig te wijzigen dat de toegangsgeul, die op grond van de vergunning moet worden afgesloten, definitief kan worden opengehouden. Na onderzoek heeft Rijkswaterstaat vanuit rivierkundig oogpunt ernstige bezwaren tegen het openhouden van de geul. Verweerder heeft laten meewegen dat de ontgrondingenwerkzaamheden reeds in 2002 zijn afgerond zodat er geen sprake meer is van een ontgrondingenbelang. Appellant heeft daarbij, naar de mening van de Afdeling nagelaten concreet aan te geven wat haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht