JM 2008/13, RvS 03-10-2007, , 200701334/1 (met annotatie van Slappendel)

Inhoudsindicatie

Tijdelijke vrijstelling, Vrijstelling LPG-doorzet, Groepsrisico, Externe veiligheid, Ruimtelijke ordening

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark heeft op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling verleend van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van studentenwoningen. Appellanten voeren aan dat vrijstelling onthouden had moeten worden. Dit omdat het dagelijks bestuur van het stadsdeel voorbij is gegaan aan het feit dat de doorzet van LPG van het nabij gelegen LPG-tankstation…

Verder lezen
Terug naar overzicht