JM 2008/22, RvS 02-01-2008, , 200608191/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Uurgemiddelde concentratie NO², Luchtkwaliteit, Verkeersintensiteit

Samenvatting

In beroep is het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan Voorlaan-Kruisweg van de gemeente Bleiswijk.

In het luchtkwaliteitonderzoek is de uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) niet berekend. Verweerder stelt zich op het standpunt dat deze concentratie buiten beschouwing is gelaten, omdat deze grenswaarde uit het Blk 2005 slechts met ingang van 1 januari 2010 geldt voor wegen met een verkeersintensiteit van ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal, hetgeen hier niet aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht