JM 2008/23, RvS 14-11-2007, , 200608547/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Achtergrondconcentraties, Onzekerheidsmarges modellen, Luchtkwaliteit, Modellen, Energiecentrale

Samenvatting

Verweerder heeft een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag, de bewerking en het gebruik in een energiecentrale van biobrandstoffen.

Verweerder is bij de toetsing aan het Blk 2005 uitgegaan van de laatst bekende gegevens over de achtergrondconcentraties, in dit geval uit 2006. Dit is niet in strijd met het recht. Verweerder…

Verder lezen
Terug naar overzicht