JM 2008/25, RvS 14-11-2007, , 200701593/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Beschermd natuurmonument, Habitatrichtlijngebied, Significante gevolgen, Passende beoordeling, Monitoring, Natuurschoon, Natuurwetenschappelijke betekenis, Ontsierende handelingen, Overgangsrecht Nbw 1998

Samenvatting

De minister van LNV (verweerder) heeft geweigerd een artikel 12 Nbw 1967-vergunning te verlenen voor het verplaatsen van een hekwerk in het beschermd natuurmonument ‘Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout’. Het hiertegen door appellanten gemaakte bezwaar werd door verweerder ongegrond verklaard. Tegen het besluit van verweerder is vervolgens beroep bij de Afdeling ingesteld. Ingevolge het overgangsrecht bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht