JM 2008/31, RvS 21-12-2007, , 200701901/1 (met annotatie van Pieters)

Inhoudsindicatie

Structuurplan, Regionaal structuurplan, Concrete beleidsbeslissing, Plan-m.e.r, Goedkeuren structuurplan, Concreetheidsbeoordeling, Milieueffectrapportage

Samenvatting

Het algemeen bestuur van het regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen heeft bij besluit van 26 oktober 2006 het regionaal structuurplan ‘‘Regionaal Plan 2005 – 2020’’ vastgesteld.

De Stichting Gelderse Milieufederatie heeft tegen het goedkeuringsbesluit, op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), van de Ministerie van LNV beroep ingesteld.

Ingevolge artikel 19j, eerste lid, …

Verder lezen
Terug naar overzicht