JM 2008/32, RvS 30-01-2008, , 200607148/1 (met annotatie van Van Velsen)

Inhoudsindicatie

Smb-plicht, M.e.r.-plicht, Milieueffectrapport, Eerste ruimtelijke besluit, Aanvullend onderzoek, Oplegnotitie, Smb-Richtlijn

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het bestemmingsplan ‘‘Rondweg Hedel’’ vastgesteld. Hiertegen is door verschillende appellanten beroep in gesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de rondweg N831 ten noorden van de kern Hedel. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is een m.e.r. doorlopen. Met betrekking tot de zogenoemde Oplegnotitie is toepassing gegeven aan artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht