JM 2008/34, RvS 12-12-2007, , 200608006/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Ecologische Hoofdstructuur, Instandhoudingsdoelstellingen, Wezenlijke waarden, Weidevogels, Doeleindenomschrijvingen, Planvoorschriften, Bestemmingsplanvoorschriften

Samenvatting

Appellanten hebben beroep ingesteld tegen het besluit van het college van GS van Zuid-Holland (verweerder) ter goedkeuring van het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker. Zij voeren onder meer aan dat in de voorschriften bij het bestemmingsplan ten onrechte niet is opgenomen dat de Groenzone deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij de toepassing van de bestemmingsplanvoorschriften dient een rechtstreekse toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van de EHS…

Verder lezen
Terug naar overzicht